Company Logo

PL - Time

Kto jest Online

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SARNAKACH W OKRESIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA OD 01. IX. 2020R.

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W SARNAKACH W OKRESIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA OD 01. IX. 2020R.


1. Do przedszkola przyprowadzamy dzieci przyjęte do placówki w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w kwietniu tego roku. Rodzic zgłaszając dziecko do placówki zapoznaje się z zasadami obowiązującymi w placówce w związku z pandemią koronawirusa i je akceptuje.

2. Rodzice zobowiązują się do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki zgodnie z godzinami określonymi w deklaracji.

3. Każda zmiana w deklaracji wymaga formy pisemnej.

4. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się do godziny 8,00

5. Przyprowadzając i odbierając dziecko należy zachować bezpieczną odległość (między dorosłymi min. 1,5 m).

6. W szatni może przebywać jednocześnie maksymalnie 7 - 8 rodziców/opiekunów.

7. Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek przebywania w szatni w maseczkach ochronnych i dezynfekcji rąk.

8. Dziecko przekazujemy pracownikowi przedszkola. Rodziców obowiązuje zakaz wstępu na sale przedszkolne.

9. Przyprowadzamy do placówki dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych.

10. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekazujemy telefonicznie dyrektorowi lub ustnie pracownikowi przedszkola w szatni istotne informacje o stanie jego zdrowia.

11. Jeżeli dziecko cierpi na alergię, której objawy mogą przypominać przeziębienie, rodzic zobowiązany jest do dostarczenia wychowawcy grupy zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

12. W celach prewencyjnych przy wejściu do przedszkola lub podczas pobytu w przedszkolu może być zmierzona dziecku temperatura. W przypadku kiedy pomiar wskaże podwyższoną temperaturę dziecko nie będzie przyjęte do placówki lub rodzic/opiekun zostanie powiadomiony o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka z placówki.

13. Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym w sytuacji podejrzenia choroby.

14. Rodzic jest zobowiązany podać aktualne numery telefonów, odbierać telefony z przedszkola, a w momencie nie odebrania telefonu z przedszkola pilny kontakt z placówką.

15. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych dziecko zostanie odizolowane do odrębnego pomieszczenia lub inne wyznaczone miejsce, gdzie pod opieką pracownika przedszkola będzie oczekiwało na przybycie rodzica.

16. Nie posyłamy dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

17. Dzieci myją ręce ciepłą wodą i mydłem po wejściu na salę przedszkolną.

18. Regularnie przypominamy dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślamy, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem.

19. Zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

20. Ze względu na reżim sanitarny w przedszkolu dzieci nie myją zębów, do wycierania rąk używane są ręczniki papierowe.

21. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych przedmiotów czy zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

22. Dziecko nie zabiera z przedszkola żadnych wytworów swojej działalności plastycznej/technicznej lub innej.

23. Dziecko opuszczające salę przedszkolną przed pójściem do domu nie może do niej wrócić w celu np.: zabrania zapomnianej rzeczy.

24. Strój dziecka ma być wygodny dostosowany do temperatury w pomieszczeniu oraz warunków atmosferycznych (pobyt na placu zabaw, spacery).

25. W szatni dziecko powinno mieć zapasowe ubranie na zmianę.

26. Dodatkowy strój, kapcie i wyprawka dziecka powinny być podpisane.

27. W czasie pobytu w przedszkolu leżakowanie organizowane jest na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Raz w tygodniu pościel zabierana jest do prania (piątek).

Dyrekcja
Przedszkola Samorządowego
w Sarnakach
Copyright©2012/P.Wróblewsk-Powered by Joomla!®. Designed by: free hosting solutions cheap reseller hosting Valid XHTML and CSS.