Company Logo

PL - Time

Kto jest Online

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

KONKURS PLASTYCZNY

Cel konkursu:

- wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia

- propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

- rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej uczestników

- pogłębianie wiedzy uczestników na temat symboliki bożonarodzeniowej

- promowanie rodzinnego, wspólnie spędzanego czasu Regulamin:

1. Adresat konkursu: dzieci w wieku 3-6 lat z naszego przedszkola

2. Przedmiotem konkursu jest kartka okolicznościowa prezentująca polskie zwyczaje, tradycje oraz symbole związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia

3. Praca może być wykonana techniką dowolną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.), przy czym nie można używać elementów gotowych oraz techniki komputerowej

4. Format: „pocztówkowy", A5 lub A4

5. Jeden uczestnik wraz z rodziną może wykonać tylko jedną pracę.

6. Kartka konkursowa powinna być podpisana( imię i nazwisko uczestnika oraz grupa.) i zapakowana w kopertę. 7.Termin dostarczenia prac upływa 16 grudnia 2020r.

8. Prace wraz z wypełnioną metryczką należy pozostawić w szatni w przeznaczonym do tego pudełku.

9. Dostarczone prace nie będą zwracane. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców i przyznania nagród.

11. Oceny prac dokona komisja konkursowa i przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Prace zostaną ocenione w zakresie:

a) zgodności z tematem,

b) walorów estetycznych,

c) pomysłowości i oryginalności formy,

d) estetyki wykonania,

12. Lista Laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej: http://www.przedszkole.sarnaki.pl/

13. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
Copyright©2012/P.Wróblewsk-Powered by Joomla!®. Designed by: free hosting solutions cheap reseller hosting Valid XHTML and CSS.