Company Logo

PL - Time

Kto jest Online

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Programy

:)

Zestaw programów realizowanych w naszym przedszkolu:

   

Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci.

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.

Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka - we wszystkich możliwych jej formach - której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami.  Cele programu:

 •   Wielozmysłowe poznawanie świata. Wspomaganie rozwoju mowy.
 •   Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Budzenie zainteresowania przyrodą.
 •   Rozwijanie umiejętności liczenia.
 •   Rozwijanie wyobraźni twórczej.
 •   Wyrabianie u dzieci nawyków dotyczących bezpieczeństwa.
 •   Kształtowanie gotowości do nauki czytania. Rozwijanie percepcji wzrokowej.
 •   Edukacja matematyczna – rozwijanie orientacji przestrzennej. Kształtowanie pojęć matematycznych: wewnątrz, na zewnątrz.
 •   Zachęcanie do nowych doświadczeń zmysłowych. Rozwijanie kompetencji społecznych – zachęcanie do pomagania sobie.                                                                                                                                                   

 

  Program profilaktyczny: „WSZYSTKIEMU CO ZŁE – MÓWIĘ NIE”

Niniejszy program jest przeznaczony do realizacji zadań z zakresu profilaktyki prozdrowotnej. Program ten zapewnia osiągnięcie celów określonych przez Podstawę programową wychowania przedszkolnego. Głównym jego zadaniem jest „tworzenie warunków prawidłowego rozwoju dziecka we wszystkich dziedzinach życia…”                                                                                                            

Zadania wynikające z realizacji programu:       

 •         Jestem bezpieczny w przedszkolu;
 •         Bezpiecznie bawię się w domu i na podwórku;
 •          Mówię „nie” obcym, nieznanym osobom;
 •          Kocham zwierzęta, ale wiem że mogą być niebezpieczne;
 •         Jestem uczestnikiem ruchu drogowego – pieszy i rowerzystą;
 •          Wiem jak dbać o zdrowie.

 

 Program ekologiczny

Głównym celem tego programu jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez harmonijne życie człowieka ze środowiskiem.

 Cele szczegółowe programu:

 •    uaktywnienie pozytywnych uczuć takich jak: życzliwość, tolerancja,
 •    radość, współczucie, odpowiedzialność wobec siebie i przyrody;
 •    kształtowanie zrozumienia faktu, że zdrowe środowisko to gwarancja
 •    bytu następnych pokoleń;
 •    uświadomienie zasady uniwersalności praw przyrody i umiejętne
 •    wykorzystanie jej zasobów;
 •    wdrażanie zasad zdrowego stylu życia;
 •    wpływ degradacji środowiska na zdrowie i życie człowieka;
 •    poszerzanie wiedzy dzieci o bogactwie przyrody, drogą doświadczeń.

 

Program własny:

„Ćwiczenia i zabawy logopedyczne” 

Celem głównym jest prawidłowe kształtowanie wymowy dziecka i zapobieganie wadom wymowy przy współpracy logopedy z nauczycielami przedszkola.
Copyright©2012/P.Wróblewsk-Powered by Joomla!®. Designed by: free hosting solutions cheap reseller hosting Valid XHTML and CSS.